Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten en materialen die worden verkocht en aangeboden door Credoco. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Bestelling en Betaling:

1.1. Door het plaatsen van een bestelling bevestig je dat alle verstrekte informatie waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

1.2. Betaling dient te geschieden volgens de op de website vermelde betalingsmethoden.

2. Levering:

2.1. Werkboeken, werkmappen en andere fysieke materialen worden steeds op zaterdagen en donderdagen verzonden. De kaartjes van de Kaartenkaravaan worden op zaterdag verzonden. Wij streven ernaar om de bestellingen binnen de aangegeven termijnen te verzenden. Vertragingen kunnen echter optreden en zijn soms buiten onze controle.

2.2. Verzendkosten worden weergegeven tijdens het afrekenproces. Extra douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

3. Online Trajecten:

3.1. Toegang tot online trajecten wordt verstrekt na ontvangst van de betaling.

3.2. Het is niet toegestaan om de toegangsgegevens met derden te delen.

4. Online community:

4.1 De online community wordt vormgegeven door de deelnemers aan de cursussen. Het kan zijn dat er op een gegeven moment weinig actieve deelnemers zijn, Credoco kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

4.2 De online community is bedoeld om deenemers aan cursussen met elkaar in contact te brengen. Er is geen begeleiding vanwege Credoco

4.3 Indien je ongepaste inhoud leest, signaleer dit dan zo snel mogelijk naar info@credoco.nl

5. Annulering en Retourneren:

5.1. Annulering van een bestelling is mogelijk vóór verzending. Na verzending kan je op eigen kosten de materialen terugzenden binnen 7 dagen na ontvangst. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort, de online toegang wordt dan verwijderd.

6. Intellectueel Eigendom:

6.1. Het intellectuele eigendom van alle online trajecten, webteksten en fysieke materialen blijft bij Credoco. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming te reproduceren of te verspreiden.

7. Privacy:

7.1. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruikt volgens ons privacybeleid, zoals vermeld op de website.

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Credoco is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortkomt uit het gebruik van onze producten of diensten.

Privacy verklaring:

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Credoco persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer je onze producten koopt, onze website bezoekt of anderszins met ons in contact komt.

Verzamelde Informatie:

Wanneer je een aankoop doet of een account aanmaakt, verzamelen we bepaalde informatie van jou, waaronder je naam, e-mailadres, adres en betalingsgegevens. We kunnen ook informatie verzamelen wanneer je vrijwillig enquêtes invult, deelneemt aan acties of anderszins met ons communiceert.

Gebruik van Informatie:

We gebruiken de verzamelde informatie om bestellingen te verwerken, betalingen te voltooien, je op de hoogte te houden van je bestelling en je op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen of andere marketingcommunicatie.Wanneer je geen aanbiedingen of marketinginformatie meer wenst te ontvangen kan je je steeds uitschrijven.

Delen van Informatie:

We delen je persoonlijke informatie met derden om ons te helpen bij het verwerken van betalingen, het vervullen van bestellingen en het leveren van diensten aan jou. We verkopen, verhuren of verhandelen je persoonlijke informatie niet aan derden voor marketingdoeleinden.

Jouw Rechten:

Als je een inwoner van de Europese Economische Ruimte bent, heb je het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over jou bezitten en om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als je van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Beveiliging:

We nemen redelijke maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen en veilig op te slaan. Houd er echter rekening mee dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is.

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op onze website.

Contact:

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als je vragen hebt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.