Bedankt voor het invullen van de test!

De vragenlijst die je hebt ingevuld is volledig gebaseerd op criteria die werden opgesteld in de LESA-richtlijn Overspanning en burn-out.
Op basis hiervan lijkt het erop dat je niet overspannen bent en geen burn-out hebt. Uiteraard is deze vragenlijst slechts een indicatie, indien je ernstige stresgerelateerde klachten hebt raad ik je sterk aan naar je huisarts te gaan om dit te bespreken. Neem je mentale gezondheid serieus, zodat je klachten niet nog ernstiger worden.

Wat is overspannenheid?

Overspannenheid, ook wel bekend als acute stress, is als een alarmsignaal van je lichaam dat je te veel hebt meegemaakt. Het kan zich manifesteren als een mix van fysieke en emotionele symptomen. Misschien merk je dat je constant gespannen bent, je hebt misschien hoofdpijn of voelt je prikkelbaar en rusteloos. Het kan ook moeilijk zijn om je te concentreren of goed te slapen. Je verliest je interesse in dingen die je vroeger leuk vond, voelt je cynisch over je werk en hebt het gevoel dat je gewoon niet meer kunt geven wat er van je wordt verwacht.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is als overspannenheid, maar dan nog een stap verder. Je klachten duren al langer dan 6 maanden. Je voelt je niet alleen overweldigd door stress, maar ook totaal uitgeput, zowel fysiek als emotioneel.

De LESA-richtlijn

De LESA-richtlijn Burn-out werd ontwikkeld door drie verschillende beroepsverenigingen (de Landelijke vereniging Eerstelijnspsychologen, Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfskunde).  

 1. Tenminste 3 van de volgende klachten zijn aanwezig:
  1. moeheid
  1. gestoorde of onrustige slaap
  1. prikkelbaarheid
  1. niet tegen drukte/herrie kunnen
  1. emotionele labiliteit
  1. piekeren
  1. zich gejaagd voelen
  1. concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid
 2. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid, het gevoel de grip te verliezen
 3. Er bestaan duidelijke beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren
 4. De stress, het controleverlies en het disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis
 1. Er is sprake van overspanning
 2. De klachten bestaan langer dan zes maanden
 3. Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond

Credoco zal in de toekomst nog veel trajecten/ trainingen/ materialen ontwikkelen die jou kunnen helpen je mentale welzijn te verbeteren. Indien je last hebt van angst of trauma kan je hier snel mee aan de slag gaan via Credoco. Een workshop rond perfectionisme op de werkvloer kan ook zeer waardevol zijn voor jou en je team.